ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 outrudovec@abv.bg
Благодарствено писмо

ОУ "Любен Каравелов" с. Трудовец получи дарение в Деня на добротата. Педагогическият колектив и учениците от начален етап изказват своята признателност към направения жест.