ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 school@oulubenkaravelov.com
ОУ „Л. Каравелов“ ще се присъедини към инициативата на МОН „Розите на България“

На 11 май 2018 г. от 13: 00 часа в двора на училището ще се извие красиво българско хоро. По този начин училището ще се присъедини към инициативата на МОН "Розите на България".

 

Идеята е десетки хиляди българи на пет континента да се обединят от българските традиции и култура, за да извият красиво българско хоро.