ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 school@oulubenkaravelov.com
Предложение за зелено училище в гр. Банско

Зелено училище в Банско с програма
ИСТОРИЯ, БИТ и ПРИРОДА
в подножието на три планини

Списък от Документи