ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 info-2300114@edu.mon.bg
Събития
Училищната комисията за борба с противообществе...

По повод Световния ден за борба с тормоза в училище, Училищната комисия за б...

Виж още
Заповядайте на родителска среща

Уважаеми родители, на 26 януари /четвъртък/ от 17:30 часа, ще се проведе род...

Виж още
Благотворителен коледен концерт и базар

ОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“  и УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО при ОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“- с.Т...

Виж още
Покана за избор на Обществен съвет на ОУ "Л. Ка...

Основно училище “Любен Каравелов” - с. Трудовец До  родителите, предста...

Виж още
Ученическото самоуправление със своя кауза

На 28.10.2016 г. от 13:30 часа ще се състои среща на Ученическото самоуправл...

Виж още