ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 info-2300114@edu.mon.bg
ОТЧЕТНО - ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

На 01.12.2022 г. от 17:30 часа в ОУ "Любен Каравелов" - с. Трудовец ще се проведе събрание на родителите, в които участват излъчените лица от проведените родителски срещи по класове. Целта на срещата е избор на Обществен съвет за периода 2022-2025 г.