ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 school@oulubenkaravelov.com
Седмично разписание на учебните часове в периода 04.01.2021 - 03.02.2021 г.

Седмично разписание на учебните часове в периода 04.01.2021 - 03.02.2021 г.:

- Начален етап - присъствен.

- Прогимназиален етап - дистанционен.

Списък от Документи