ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 school@oulubenkaravelov.com

Прием

Списък от Документи

  • Заповед за определяне на комисия за план - прием I - V клас свали файл
  • Заповед за утвърждаване на училищен план - прием I - V клас свали файл