ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 school@oulubenkaravelov.com
Достъп до електронни учебници

Издадтелство КЛЕТ /Анубис, Булвест/:

Материалите обхващат всички учебни предмети от 1. група на ДГ до 10. клас на общообразователните училища. Достъпът става след свободна регистрация на адрес www.klett.bg - бутони Електронни учебници/Свободен достъп

 

Бит и техника:

За използване на електронните издания за определен клас, моля, натиснете https://www.e-uchebnici.com/open_access.html
     или проследете съответната връзка в сайта на издателството www.bititechnika.com

 

Издателство Просвета

Информация за начина на достъпване на електронните учебници ще намерите на този сайт: www.e-prosveta.bg

Повече за инициативата „Учим онл@йн с учител“ и график за видеоуроците, който всекидневно се актуализира, ще намерите тук: http://www.prosveta.bg/uchim