ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 info-2300114@edu.mon.bg

За родителите

Списък от Документи

  • Съвременни препоръки за здравословно хранене свали файл
  • Алкохолът - рисков фактор за здравето свали файл
  • Абстинентни прояви при отказ от тютюнопушене и справяне с тях свали файл
  • Политики, стратегии и добри практики в ЕС за повишаване на физическата активност свали файл
  • Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации свали файл
  • Информация за социалните услуги в общността за деца свали файл
  • Превенция за насилието и агресията - добри практики свали файл
  • График консултиране на родители свали файл