ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 info-2300114@edu.mon.bg

ОРЕС

Уважаеми ученици и родители, считано от 01.02.2024 г. до 07.02.2024 г. вкл. преминаваме в обучение от разстояние в електронна среда.

Списък от Документи