ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 school@oulubenkaravelov.com

ОРЕС

Уважаеми ученици и родители, считано от 04.02.2022 г. до 11.02.2022 г. в ОРЕС се обучават 5 и 6 клас. За периода 14.02.2022 г. - 18.02.2022 г. в ОРЕС ще се обучават само VII клас. Всички останали класове се обучават присъствено.

Списък от Документи