ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 info-2300114@edu.mon.bg
Национален фестивал "Пусть всегда будет солнце"

На 22 април 2017 г, на  областния етап на Националния фестивал "Пусть всегда будет солнце", направление "Песни", ОУ "Л. Каравелов" ще участва с група ученици от 4 клас, под ръководството на учителя Искра Траянова.

 

Фестивалът "Пусть всегда будет солнце" се организира от Национално движение Русофили, с подкрепата на Националния дворец на децата, Синдиката на българските учители. Целта на фестивала е популяризиране на руската поезия, песен и танц