ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 info-2300114@edu.mon.bg
ПОКАНА за родителска среща

Уважаеми родители на учениците от 1 до 7 клас,

Класните ръководители Ви канят на родителска среща на 19 септември 2017 г. от 17:30 часа в класните стаи на съответните класове.

Ще бъдете запознати с организацията на Новата 2017/2018 учебна година.