ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 school@oulubenkaravelov.com
Великденско тържество

На 23 април 2019 г. от 14:00 часа

в стола на училището, децата от II, III и IV  класове,

ще представят великденска програма.


ЗАПОВЯДАЙТЕ!