ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 school@oulubenkaravelov.com
Награда от участие в Национален конкурс „Млади таланти“ 2022 г.

     „Млади таланти“ е една от инициативите на Министерството на образованието и науката за подпомагане и насърчаване на младите хора да правят научни изследвания. Участниците подготвят научноизследователски и иновационни проекти в областта на биологията, химията, информатиката, инженерните науки, материалознанието, математиката, медицината, физиката, социални и хуманитарни науки и екология.

     Тази година кандидатстваха 37 проекта с над 55 участници, като след първи етап от оценяването до събеседване бяха допуснати 26 проекта от цялата страна. Сред тях бе и екипът на ОУ "Л.Каравелов" с. Трудовец с иновационния проект "Зелени младежи - посланици" с ръководител В. Минковска.

      Учениците от "Любен Каравелов" бяха най-малките участници в конкурса и успешно се представиха в събеседването, което се проведе на български и английски език. 

     На събитието присъства заместник - министърът на образованието и науката, Мария Гайдарова, която поздрави победителите и им пожела: „Радвайте се на вашите резултати и помнете, че това, което правите днес, ще има продължение в бъдеще“. Министър Гайдарова специално благодари на научните ръководители, учители и родители, които са провокирали у младите хора интереса към науката и ги подкрепят.

     „Ще имате възможност да се развивате навсякъде по света, но се върнете тук в България, за да сътворявате своите мечти. Не се притеснявайте от предизвикателства. Вие сте сред най-добрите. Носете с гордост вашите отличия“, отправи апел към наградените заместник-министърът.

     Официалното награждаване беше на 20.04.2022 г. от 11:30 часа в Министерството на образованието и науката.

     Журито присъди на Иван Пенчев Петков, Цветомир Данаилов Донков, Патрик Емилов Раков и Кристиян Пламенов Вълков от 7 клас, грамоти за отлично представяне на проекта ,,Зелени младежи – посланици‘‘.

Галерия снимки