ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 info-2300114@edu.mon.bg
НМС "Европейско кенгуру" 2023 г.

На 16.03.2023 г. в ОУ "Любен Каравелов", с. Трудовец се проведе НМС "Европейско кенгуру". В състезанието взеха участие 35 ученици от I до VI клас.

Списък от Документи