ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 info-2300114@edu.mon.bg
Представяне на седмокласниците на НВО 2023 по БЕЛ и Математка

И по двата учебни предмети успехът на седмокласници, показан на НВО, е под средното за страната и областта.

 

  БЕЛ Математика
Национално ниво 55.04 35.29
София област 48.1 28.28
ОУ "Л. Каравелов" 47.86 26.11

 

Най-високата оценка по БЕЛ е Мн. добър - 77 т., а по математика: Добър - 53,75 т.

Единната скала, публикувана от МОН, за преобразуване на точките в оценка е:

Слаб – до 29,75 т. вкл.

Среден – 30 - 40,5 т. вкл.

Добър – 40,75 – 62,25 т. вкл.

Мн. добър – 62,5 – 83, 75 т. вкл.

Отличен – 84 – 94,75 т. вкл.

Отличен 6 - 95 т. - 100 т.

На НВО по английски език нямаше желаещи ученици.

Галерия снимки