ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 info-2300114@edu.mon.bg
Модул "Подкрепа на целодневното обучение"

Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците”

Описание на дейностите

- оборудване и обзавеждане на стая за дейности по интереси (маси, столове, шкафове, дивани, постелки за под и др.);

- осигуряване на консумативи и материали (водни бои, блок/скицник за рисуване, цветни моливи, пастели, гланцови блокчета, цветни хартии, хартия за принтер, ножици, лепило, пластилин, CD с произведения за деца: песни, приказки, стихотворения и др.) за работа в часовете за дейности по интереси;

- осигуряване на книги (образци на българското и световно литературно творчество за деца, енциклопедии и др.) за обезпечаване на работата на децата и учениците в часовете за дейности по интереси;

- осигуряване на игри – образователни, възпитателни, забавни игри, групови и индивидуални за работата на децата и учениците в часовете за дейности по интереси.