ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 info-2300114@edu.mon.bg
Резултати НВО БЕЛ и математика IV клас за учебната 2022/2023 г.

И по двата учебни предмети четвъртокласниците на ОУ „Л. Каравелов“ с. Трудовец се справиха над средното равнище в сравнение с връстниците  си от областта и страната.

Най-високият резултат по БЕЛ е 98 т., а по математика – 97 т.

Средният успех по БЕЛ е Мн. добър (5,08). Оценките са добри, мн. добри и отлични.  Няма средни оценки. Има една слаба оценка.

Средният успех по математика е Мн. добър ( 4,68). Оценките са добри, мн. добри и отлични.  Няма средни оценки. Има четири слаби оценки.

 

Галерия снимки