ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 info-2300114@edu.mon.bg
СРЕДНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НВО VII КЛАС

Средни резултатите от проведено НВО - VII клас на училищно, регионално и национално ниво.

Списък от Документи