ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 school@oulubenkaravelov.com
ЕКИП

 

ЕКИП НА ОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“

С. ТРУДОВЕЦ

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

№ по ред

Име и фамилия

Заемана длъжност

1

Илияна Йорданова Марчовска

Директор

2

Йонка Миткова Василева

Заместник – директор учебна дейност

3

Венетка Иванова Паунова

Учител, начален етап

4

Нина Емилова Иванова

Учител, начален етап

5

Мариана Иванова Георгиева

Старши учител, начален етап

6

Величка Вълчева Минковска

Учител, прогимназиален етап

7

Даринка Веселинова Петкова

Старши учител, прогимназиален етап

8

Росица Иванова Иванова 

Старши учител, прогимназиален етап

9

Цонка Иванова Филипова

Учител, прогимназиален етап

10

Наталия Радкова Василева

Учител, начален етап в ЦОУД

11

Лидия Цветкова Христова

Учител, прогимназиален етап

12

Людмила Василева Чикова

Старши учител, прогимназиален етап в ЦОУД

13

Цонка Стефанова Нинова

Старши учител, начален етап

14

Илияна Георгиева Йошовска

Учител, прогимназиален етап

15

Малина Николаева Симеонова

Учител, начален етап в ЦОУД

16

Мариела Цветелинова Бандрова

Учител, начален етап в ЦОУД

17

Петя Пламенова Семкова

Учител, прогимназиален етап в ЦОУД

18

Габриела Манчева Тодорова

хигиенистка

19

Даниела Лукова Георгиева

хигиенистка

20

Тодор Маринов Димитров

огняр

21

Десислава Миткова Николова

Медицинска сестра

22

Галинка Цанова Маринова

Главен счетоводител

Списък от Документи