ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 school@oulubenkaravelov.com
Учителят по физическо възпитание и спорт - пример за своите ученици

За реализиране на стратегическите цели на спорта в РБ за периода 2012 - 2022, се отделя специално внимание на физическото възпитание и спорта в свободното време. 

Работейки в тази посока, учителят по ФВС - г-жа Цонка Филипова организира участието на групата "Тенис на маса" по проект "Твоя час" в Десетия юбилеен турнир по тенис на маса , посветен на  "Данчо Доганов". С личното си участие в турнира и спечелването на Първо място при жените и още едно Първо място при мъжете, г-жа  Филипова не само показа професионализма си пред своите ученици, но и силно ги стимулира да спортуват и участват в състезания.

Възпитаниците на г-жа Филипова бяха наградени с Грамота за отлично преставяне в турнира.