ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 school@oulubenkaravelov.com
За спорта

Предложения за спортна дейност на децата

https://www.facebook.com/234259643390353/posts/%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0-online-training-sessions-for-kids%D1%81%D0%BA%D1%8A%D0%BF%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5/1583292675153703/

https://www.facebook.com/549762461720942/posts/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0-free-online-training-sessions-for-kids%D1%81%D0%BA%D1%8A%D0%BF%D0%B8-/3016300971733733/